OBECNÍ ÚŘAD

Úřední deska

Úřední deska Obecního úřadu Chrastavice je umístěna z přední části úřadu u autobusové zastávky, směr Domažlice.

Elektronická úřední deska je dostupná níže

Zastupitelstvo obce

Starosta:
Ing. Václav Petržík (SNK Chrastavice)
Místostarosta:
Jan Růžek (SNK Chrastavice)
Zastupitelé:
Gabriela Sekeráková (SNK Chrastavice)
Miroslav Mathauser (SNK Chrastavice)
Ing. Tomáš Petržík (SNK Chrastavice)
Josef Čermák (Nezávislí pro Chrastavice)
Anna Baziková (Nezávislí pro Chrastavice)

Poplatky

Splatné do 30.4.2023:
Komunální odpad 550 Kč /osoba
popl. za 1. psa 50 Kč / další 70 Kč
popl. za 1. psa nad 65 let 30Kč / další 50 Kč
Uhradit lze v úřední hodiny na Obecním úřadu Chrastavice nebo převodem na účet 0762074399/0800, variabilní symbol – číslo popisné, do zprávy pro příjemce příjmení osoby, osob

Knihovna

Hezká kniha, připojení k internetu nebo konverzace spoluobčanů? To vše je v chrastavické knihovně možné.
Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Chrastavice
Zodpovědná osoba: Marie Hůttová

Výpůjční doba: úterý 17 - 18

Zřizovací listina knihovny

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas je služba třetích stran poskytující zasílání rychlých texových zpráv tzv. SMS na mobilní telefon daného odběratele informací z obecního úřadu obce Chrastavice. Registrace je možná přímo na stránkách služby Mobilní rozhlas odkaz zde, nebo prostřednictvím OÚ Chrastavice

Odpady

Třiďme opad. Ať se jedná o komunální, nebezpečný, plasty, sklo a nebo papír.

Pro více informací pokračujte níže pod elektronickou úřední deskou

Dopravní spojení

Autobusové spojení do/z obce Chrastavice je realizováno v rámci Plzeňského kraje společností Arriva a řídí se následujícími jízdními řády:
842 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov
861 Domažlice-Kanice-Koloveč
Jízdní řád platný do 9. 12. 2023. Pro vyhledání spoje v řádech Plzeňského kraje klikněte zde

Povinné informace

Tyto internetové stránky splňují povinnosti dle zákona 99/2019 Sb.

Jeho znění naleznete zde

 

Strategie 2032

Dotazníkové šetření, které proběhlo v květnu 2022 mezi občany obce Chrastavice si můžete prohlédnout zde: Strategie_2032.pdf


Úřední deska


Aktuálně vyvěšeno:


DokumentVyvěšeno:  
Příloha k závěrečnému účtu DSO Svazek Domažlicko 25.5.2023 otevřít
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 DSO Svazek Domažlicko 25.5.2023 otevřít
Záběr obce prodat nemovitý majetek - stav. parcely 16.5.2023 otevřít
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku a o zřízení věcného předkupního práva, věcného práva zpětné koupě a zákazu zatížení pozemku 16.5.2023 otevřít
DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O ODKOUPENÍ POZEMKŮ 16.5.2023 otevřít
Celkový situační výkres 16.5.2023 otevřít
Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 16.5.2023 otevřít
Závěrečný účet obce za rok 2022 16.5.2023 otevřít
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 25.4.2023 otevřít
Dotační program Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023 28.3.2023 otevřít
Příloha č. 1 - Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 23.2.2023 otevřít
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizace k 1.2.2023 23.2.2023 otevřít
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 8.11.2022 otevřít
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 21.4.2022,26.4.2022, 28.4.2022 5.5.2022 otevřít
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2022 8.3.2022 otevřít
Oznámení o zveřejnění právního předpisu 2_2021 8.3.2022 otevřít
    

Rozpočty:


DokumentPublikováno:  
Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 16.5.2023 otevřít
Závěrečný účet obce za rok 2022 16.5.2023 otevřít
Rozpočet obce na rok 2023 6.12.2022 otevřít
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2025 14.12.2021 otevřít
    

Ostatní dokumenty:


DokumentPublikováno:  
REKONSTRUKCE MVN 12.11.2022 otevřít
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 31.5.2022 otevřít
Změna OZV 2_2021 8.3.2022 otevřít
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 20.1.2022 otevřít
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 20.1.2022 otevřít
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 20.1.2022 otevřít
Veřejná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 19.12.2019 otevřít
Veřejná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 19.12.2019 otevřít
Obecně závazná vyhláška obce č. 1_2016 4.12.2016 otevřít
Obecně závazná vyhláška č. 1-2013 o místních poplatcích 2.5.2013 otevřít
Vyhláška č. 1-2002 o závazných částech územního plánu obce Chrastavice 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2002 o závazných částech územního plánu obce Chrastavice - dodatek 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2003 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHRASTAVICE část 1. 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2003 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHRASTAVICE část 2. 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2005 o volném pohybu zvířat 1.12.2008 otevřít
Zřizovací listina Místní knihovny v Chrastavicích 1.12.2008 otevřít
Rozhodnutí ministerstva zemědělství - úsek lesního hospodářství 1.12.2008 otevřít
    

Odpady

Komunální odpad

Popelnice jsou vyváženy v jarních a letních měsících 1x za 14 dní a v podzimních a zimních měsících vždy 1x týdně. Svozový den je středa vč. svátků. Svoz odpadu zajišťují DTS Domažlice

Tříděný odpad

V obci jsou naproti budově obecního úřadu umístěny kontainery na tříděný odpad. Do kontajnerů zle třídit Plasty, Sklo, Papír. Vývoz těchto kontainerů objednává u firmy LAZCE-GIS spol. s r. o. obecní úřad. Pokud jsou kontainery delší dobu plné, oznamte to prosím na obecním úřadu, aby mohl být objednán vývoz.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad (elektronika, baterie, oleje) je pořádán obecním úřadem vždy na jaře a na podzim. Místo a konání je vždy předem upřesněno v Chrastavickém zpavodaji nebo informace podána přes mobilní rozhlas. Zároveň je přistaven kontainer na velkoobjemový odpad (matrace aj.).

Použité rostlinné oleje a drobný elektroodpad

V přízemí v budově Obecního úřadu jsou umístěny kontejnery na použité rostlinné oleje a drobný elektroodpad (mobilní telefony, žehličky, lampičky atd.). Dostupnost vždy v úřední hodiny


Galerie

Chrastavické okénko

Rozsvícení stromečku 27.11.2011
Rozsvícení stromečku 27.11.2011
2. setkání rodáků a přátel Chrastavic
2. setkání rodáků a přátel Chrastavic
100 let hasičů
100 let hasičů
výlov rybníka
Výlov rybníka 16.11.2019
Chrastavická dobrodružství - Rytířské odpoledne 5.9.2020
Chrastavická dobrodružství - Rytířské odpoledne 5.9.2020
Chrastavická dobrodružství - ohnivá show 5.9.2020
Chrastavická dobrodružství - ohnivá show 5.9.2020

HISTORIE

  Chrastavice neležely na významné obchodní cestě, nepatřily ani mezi 11 historických chodských vesnic. Historie se jim "vyhýbala" a s tím souvisí i minimum dokumentačního materiálu. První písemná zmínka o Chrastavicích je datována do r. 1324. Je ale pravděpodobné, že Chrastavice stejně tak jako okolní takzvané "zádušní obce" založilo královské město Domažlice krátce po svém vzniku, to je po roce 1260...


O obci Chrastavice byly vydány 4 publikace, které dokáží čtenáře provést jak historií obce, tak i obcí samotnou.


Setkání rodáků a přátel Chrastavic 1986
Setkání rodáků a přátel Chrastavic 1986

Publikace vydaná u příležitosti prvního setkání rodáků a přátel Chrastavic v roce 1986


Tato publikace bohužel není dostupná v elektronické podobě
Chrastavice
Chrastavice

Publikace vydaná u příležitosti Druhého setkání rodáků a přátel Chrastavic z roku 2006


Kliknutím zde si můžete publikaci prohlédnout v její elektronické verzi
Chrastavice v proměnách času
Chrastavice v proměnách času

Publikace vydána obcí Chrastavice v roce 2015, v roce 2018 aktualizovano u příležitosti III. setkání rodáků a přátel obce Chrastavice


Tato publikace bohužel není dostupná v elektronické podobě
CHRASTAVICE - Kapitoly z dějin obce
CHRASTAVICE
Kapitoly z dějin obce

Publikace vydaná u příležitosti Druhého setkání rodáků a přátel Chrastavic z roku 2018


Publikaci je možno zakoupit v regionálních knihkupectvích nebo na Obecním úřadě Chrastavice

KONTAKT

Nebojte se nám napsat

 

 

 

 

Kontaktní informace

Chrastavice 28, 34401 Domažlice

+420 379 768 215 ou-chrastavice@seznam.cz IČO: 00572641, DIČ:00572641CZ bankovní účet: 0762074399/0800