Prohlášení o přístupnosti

 

 

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 99/2019 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Internetové stránky jsou provozovány Obecním úřadem Chrastavice a plně dodržují standarty W3C (World Wide Web Consortium W3C – mezinárodní konsorcium jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web, také se zabývá vzděláním a přístupností).

Pro správnou funkci zobrazení internetových stránek je nutné mít v internetovém prohlížeči zapnutou podporu programovacích jazyků javascript, Silverlight, Flash a CSS.

O každém odkazu, vedoucím mimo tyto internetové stránky je uživatel předem obeznámen při najetí myší na konkrétní odkaz.

Informace publikované na těchto stránkách jsou pravdivé a nezměnné. Pokud pocházejí z nějakého zdroje informací, je vždy zdroj těchto informací uveden.

Vzhledem k rozsahu stránek prosíme čtenáře - pokud naleznete na těchto stránkách cokoliv, co by neodpovídalo požadavkům přístupnosti,informujte nás prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.